Privacy Policy

Persoonsgegevens

Bij ons zijn persoongegevens veilig!


Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij werken hierbij met een beveiligde verbinding, een zogeheten SSL-verbinding. Jouw privacy is een serieuze zaak voor ons.

     

Om jouw order op een correcte wijze uit te kunnen voeren hebben we enkele gegevens van je nodig. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, voor zover deze partijen betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling.


De interne privacy richtlijnen van onze webwinkel

Je ontvangt van ons geen ongewenste en/of ongevraagde e-mail. De wet Bescherming Persoonsgegevens geeft je het recht op inzage in de door jouw verstrekte gegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen, welke gegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Je kunt deze gegevens schriftelijk bij ons opvragen.


Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens, die wij van hen bijhouden te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst aan te passen is dit altijd mogelijk.


Cookies

Wij willen je erop attenderen, dat wij gebruik maken van cookies die wij gebruiken om ons serviceniveau te verhogen. En de werking van de site te garanderen.


Het laten verwijderen van gegevens

Wij attenderen je erop, dat indien je dit wenselijk vindt je deze gegevens kunt laten verwijderen uit ons bestand. Indien je dit aangeeft, zullen wij dit voor je verzorgen.